Chas Land hỗ trợ học sinh huyện Cam Lâm mùa Covid

Chas Land & K-Pot hỗ trợ học sinh Cam Lâm tới trường mùa Covid

Nhằm hỗ trợ học sinh huyện Cam Lâm trong đợt Covid vừa qua, Công ty BĐS K-Pot và Sàn BĐS Chas Land đã trao hơn 500 suất quà với trị giá hơn 400 triệu đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 Nằm trong chuỗi chiến dịch cùng em đến trường mùa Covid của Công ty BĐS K-Pot và Sàn

Chas Land hỗ trợ học sinh huyện Cam Lâm mùa Covid

Chas Land & K-Pot hỗ trợ học sinh Cam Lâm tới trường mùa Covid

Nhằm hỗ trợ học sinh huyện Cam Lâm trong đợt Covid vừa qua, Công ty BĐS K-Pot và Sàn BĐS Chas Land đã trao hơn 500 suất quà với trị giá hơn 400 triệu đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 Nằm trong chuỗi chiến dịch cùng em đến trường mùa Covid của Công ty BĐS K-Pot và Sàn